Regulamin Twórców Atrakcji Aishiteru 2022

1. Atrakcje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego: atrakcje@aishiteru.pl

2. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone najpóźniej w dniu ich zakończenia – 15 stycznia 2022.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia atrakcji bez podania przyczyny.

4. Twórca atrakcji, który nie będzie mógł poprowadzić swojej atrakcji zobowiązany jest do powiadomienia o tym organizatora.

5. Organizator nie gwarantuje dostępu do Internetu podczas prowadzenia atrakcji, prosimy mieć to na uwadze podczas przygotowywania materiałów.

6. Wynagrodzenie za prowadzenie atrakcji ustalana jest indywidualnie.

7. Twórcy atrakcji zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ogólnego.

8. W razie nieprzeprowadzenia atrakcji twórca może zostać wyproszony z terenu festiwalu.

9. Twórca podczas prowadzenia atrakcji nie może używać wulgaryzmów, propagować treści pornograficznych, nakłaniających do agresywnego zachowania oraz obrażających preferencje religijne, kulturę bądź narodowość.

10. Twórca musi zgłosić w formularzu potrzebny sprzęt jeśli atrakcja tego wymaga.

11. Organizator może zmienić regulamin o czym zobowiązuje się powiadomić przyjętych Twórców.