CoVID-19 – Ogólne zasady bezpieczeństwa
Aishiteru 2022

Zasady ogólne postępowania

1. Na terenie festiwalu Aishiteru 2022 obowiązuje nakaz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
2. W czasie przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 66, każda osoba jest zobowiązana do:
a) Zachowywania odpowiedniego dystansu od innych osób – obowiązuje wszystkich uczestników, organizatorów oraz służby pomocnicze.b) Używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu, w salach warsztatowych, sanitariatach oraz ciągach komunikacyjnych w obrębie festiwalu – obowiązuje wszystkie osoby przebywające w budynku SP 66.c) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczkami), zapewnionymi we własnym zakresie – obowiązuje podczas wizyt w biurze festiwalu, uczestnictwa w warsztatach i prelekcjach oraz atrakcjach otwartych.Podczas zajęć ruchowych i udziału w warsztatach zamkniętych obowiązuje zachowanie dystansu, mierzenie temperatury uczestnikom, nie ma obowiązku noszenia maseczek.
3. Uczestnictwo w poszczególnych punktach programu Aishiteru 2022 (spektakle, spotkania itp.) wiąże się z przestrzeganiem obowiązujących w określonym czasie przepisów i wytycznych epidemicznych, które Organizator określi przed rozpoczęciem Festiwalu.
4. W wypadku rażącego nieprzestrzegania przez uczestników festiwalu zasad bezpieczeństwa, prowokowania sytuacji niebezpiecznych lub łamania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu festiwalu, bez możliwości zwrotu kosztów akredytacji.
5. Obowiązek noszenia środków ochrony indywidualnej (maseczek ochronnych) nie obowiązuje poza budynkiem, w którym odbywa się festiwal.
6. Prosimy o odpowiedzialność, zachowanie zdrowego rozsądku i poszanowanie uczuć i poglądów innych osób. Pamiętaj: „Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka”.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Na terenie festiwalu Aishiteru 2022 obowiązuje nakaz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
2. W czasie przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 66, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zachowywania odpowiedniego dystansu od innych osób – obowiązuje wszystkich uczestników, organizatorów oraz służby pomocnicze.
b) Używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu, w salach warsztatowych, sanitariatach oraz ciągach komunikacyjnych w obrębie festiwalu – obowiązuje wszystkie osoby przebywające w budynku SP 66.
c) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi we własnym zakresie – obowiązuje podczas wizyt w biurze festiwalu, uczestnictwa w warsztatach i prelekcjach oraz atrakcjach otwartych.
Podczas zajęć ruchowych i udziału w warsztatach zamkniętych obowiązuje zachowanie dystansu, mierzenie temperatury uczestnikom, nie ma obowiązku noszenia maseczek.

3. Uczestnictwo w poszczególnych punktach programu Aishiteru 2022 (spektakle, spotkania itp.) wiąże się z przestrzeganiem obowiązujących w określonym czasie przepisów i wytycznych epidemicznych, które Organizator określi przed rozpoczęciem Festiwalu.
4. W wypadku rażącego nieprzestrzegania przez uczestników festiwalu zasad bezpieczeństwa, prowokowania sytuacji niebezpiecznych, łamania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu festiwalu, bez możliwości zwrotu kosztów akredytacji.
5. Obowiązek noszenia środków ochrony indywidualnej (maseczek ochronnych) nie obowiązuje poza budynkiem w którym odbywa się festiwal.
6. Prosimy o odpowiedzialność, zachowanie zdrowego rozsądku i poszanowanie uczuć i poglądów innych osób. Pamiętaj: „Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka”.